[ad_1]

Publicerad: 2023-01-13 18:43

Inför årsmötet den 14 mars 2023, vill vi i valberedningen lämna en lägesrapport om vårt pågående arbete.

Valberedningen har samtalat och intervjuat samtliga i IF Elfsborgs styrelse för att få en uppfattning om hur styrelsearbetet fungerar. Vi har bland annat frågat om ledamotens roll i styrelsearbetet, hur fungerar arbetet i styrelsen, om föreningens utveckling och framtid och om någon har för avsikt att lämna styrelsen inför nästa mandatperiod.

De styrelseledamöter som står för omval vid årsmötet 2023 är Michael Ekberg, Joachim Modigh och Annika Persson samt styrelseordföranden Sune Lundqvist. Samtliga, har sagt sig villiga att ställa upp för ytterligare en period, om de får förtroendet och blir valda vid årsmötet.

De ledamöter som har ett år kvar på sitt förordnande är Mats Karlsson, Anders Segerblom, Lasse Stensson och Therese Bengtsson, ingen av dem har sagt sig ha för avsikt att lämna i förtid.

Angående revisorer och revisorssuppleanter går tidigare revisorn Fredrik Ekelund i pension, varför valberedningens förslag är omval av Sofia Larsson och nyval av Peter Emanuelsson som revisorer och omval av Emelie Strömberg och nyval av Gunilla Andersson som revisorssuppleanter.

Valberedningen står också till förfogande för omval vid årsstämman 2023 med Bo Lindell som ordförande, samt ledamöterna Peder Ekberg, Paul Brunngård och Nadja Bengtsson.

Valberedningen arbetar vidare med sitt uppdrag för att få till bästa möjliga styrelse och kontinuitet, för det ansvarsfulla och krävande styrelsearbete som behövs för att trygga IF Elfsborgs utveckling och framtid.

Vi vill påpeka att allt styrelse- och valberedningsarbete i IF Elfsborg är ideellt.

Medlemmar kan inkomma med förslag på kandidater ända fram till årsmötet den 14 mars 2023. Valberedningens förslag kommer dock att presenteras senast den 21 februari via medlemsutskick och på föreningens hemsida.

Om någon medlem vill nominera styrelsekandidater till valberedningen, skall de skickas till [email protected] senast den 7 februari 2023.

IF Elfsborgs valberedning
Bo Lindell, ordförande
Peder Ekberg
Paul Brunngård
Nadja Bengtsson[ad_2]

Source link