[ad_1]

Valberedningen presenterar härmed sina förslag till ordförande, styrelse, revisorer samt valberedning för kommande årsmöte den 9 mars 2023 för medlemmar att ta ställning till.

I höstas aviserade dessvärre ordföranden Kjell Jakobsson att han inte ställer upp för omval på kommande årsmöte. Vi vill rikta ett stort och innerligt tack till Kjell för det föredömliga arbete han har gjort under sina två år som ordförande i Helsingborgs IF.

Valberedningen har ägnat hösten och vintern åt att intervjua styrelseledamöter, samarbetspartners och medlemmar, för att få en bild av vilket behov föreningen har. Med den nyligen sjösatta femårsplanen och ytterligare ett år med positivt ekonomiskt resultat, kan vi konstatera att kontinuitet är mycket viktigt för föreningen. Därför är vi mycket glada över att våra förslag till nya styrelseledamöter finns i föreningens absoluta närhet och att dessa är väl förtrogna med verksamheten.

Valberedningens förslag till ny ordförande är Fredrik Karlsson som är styrelseledamot och advokat. Fredriks två år i styrelsen och breda nätverk i kombination med ett stort hjärta för föreningen, kommer vara viktigt för Helsingborgs IF.

Då Fredriks ordinarie styrelseplats blir vakant och Kim Olsson har valt att inte fullfölja sin mandatperiod på grund av sin arbetssituation, föreslår valberedningen Jenny Lindén Urnes och Erik Kruse som nya ledamöter för perioden till och med årsmötet 2025.

Jenny Lindén Urnes är ägare och styrelseordförande i Lindéngruppen, ett familjeföretag som arbetar med hållbar och långsiktig utveckling av industriföretag. Jenny var ledamot i Helsingborgs IF valberedning under sex år och Lindéngruppen är en långvarig partner till Helsingborgs IF.

Erik Kruse har sin yrkesbakgrund inom strategisk kommunikation och marknadsföring. Förutom att han jobbar på Dole Nordics marknadsavdelning har han varit engagerad inom Helsingborgs IF på flera sätt. Dels som ordförande för föreningens officiella supporterklubb Kärnan mellan 2016-2021, dels som ledamot i Helsingborgs IF:s valberedning 2019-2022. Då Erik Kruse lämnar valberedningen föreslås Jonathan Vasilcin till ny ledamot i valberedningen. Jonathan var vice ordförande och engagerad i Supporterföreningen Kärnan 2017-2021.

Valberedningen önskar förlänga uppdragen för och nominera Pär Lövgren och Anders Johansson, båda Mazars, som revisorer för perioden till och med nästa årsmöte 2024. För samma period nomineras Martin Erlandsson och Mathias Nilsson, båda Mazars, som nya revisorssuppleanter.


Årsmöte Helsingborgs IF 2023 – Valberedningens förslag till medlemmar

Ordförande, nytt mandat till och med årsmöte 2024, 1 år
· Fredrik Karlsson, nyval

Mandat till och med årsmötet 2024, 1 år:

· Lottie Svedenstedt, omval

· Stavros Papadopoulos, omval

· Markus Holgersson, omval

· Henrik Anger, omval

Nya mandat, till och med årsmötet 2025, 2 år:

· Kenneth Nilsson, omval

· David Nilsson Sträng, omval

Nya ledamöter, till och med årsmötet 2025, 2 år:

· Jenny Lindén Urnes, nyval

· Erik Kruse, nyval

Ej för omval

· Kim Olsson

Revisorer, till och med årsmötet 2024, 1 år:

· Pär Lövgren revisor, omval

· Anders Johansson revisor, omval

· Martin Erlandsson revisorssuppleant, omval

· Mathias Nilsson revisorssuppleant, omval

Valberedning till och med årsmötet 2024, 1 år:

· Fredrik Storm Ordförande, omval

· Christian Hammenborn Ledamot, omval

· Christina Richter Ledamot, omval

· Emma Håkansson Ledamot, omval

· Jonathan Vasilcin Ledamot, nyval

· Erik Kruse Ej för omval

[ad_2]

Source link